Geschiedenis van de harmonie.

 

 

De Koninklijke Harmonie van Gronsveld is in 1835 opgericht onder de naam "Harmonie van Gronsveld" en telde in de beginjaren 18 leden. In die jaren was een harmonievereniging in een (klein) dorp nog een grote zeldzaamheid. Nadat in 1966 een drumband aan het korps is toegevoegd, bestaat de vereniging uit meer dan 100 personen, waaronder veel jeugdigen.

 

Sinds haar oprichting neemt de Koninklijke Harmonie van Gronsveld een belangrijke plaats in het openbare leven van Gronsveld in. Naast het verzorgen van concerten en andere muziekuitvoeringen, alsmede het opluisteren van plaatselijke maatschappelijke evenementen, is de harmonie ook nauw betrokken bij een aantal kerkelijke hoogtepunten zoals de processie, welke jaarlijks plaatsvindt. Zij is ook niet meer weg te denken bij een aantal regionale en plaatselijke culturele en folkloristische tradities.

 

Bij brief van 27 mei 1960 deelt de Grootofficier in Speciale Dienst van H.M. de Koningin aan de Commissaris der Koningin in Limburg mede, dat Hare Majesteit gunstig heeft beschikt over het verzoek van de burgemeester van Gronsveld om toekenning van het predikaat "Koninklijk" aan de Harmonie van Gronsveld. Dit o.a. ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan op 23 juli 1960. De toenmalige Gouverneur, Mr. Dr. F.J.M.A.H. Houben, heeft op die bewuste dag, vlak voor de opening van het Gala-concert door de Koninklijke Harmonie van Heer, de verklaring, behorende bij het predikaat, aan de Harmonie van Gronsveld overhandigd.

 

Sinds haar oprichting is de Harmonie een bloeiende vereniging gebleken waar een goede teamgeest heerst en waar sprake is van een uitstekende samenwerking tussen dirigent, bestuur en leden. In de loop der tijd heeft het harmonie-orkest diverse promoties weten te bewerkstelligen. Ook de drumband promoveerde enkele jaren geleden naar een hogere klasse en maakt nog steeds progressie.

 

De Gronsvelde gemeenschap leeft steeds enorm mee met haar Koninklijke Harmonie; vanuit de gemeenschap is dan ook een zeer actieve Supportersvereniging opgericht welke de Harmonie in vele opzichten steunt. Resumerend kan dan ook worden gezegd dat de Koninklijke Harmonie van Gronsveld in haar lange geschiedenis zeer tastbaar in Gronsveld aanwezig is en hier in feite een onmisbare vereniging is.  

 

 van             tot

1835

2 februari oprichting, als een van eerste in Limburg

eerste dirigent Dhr. Lietz uit Aken na korte tijd opgevolgd door Dhr. Faulhaber 

1850

1880

Dhr. Polfliet uit Maastricht dirigent

1835 

1852

Johannes Pleumekers eerste voozitter

1852

1895

Charles van de Boorn voorzitter

1880

1910

Dhr. Charlier en Dhr. Frantsen uit Maastricht dirigenten

1895

1915

Eugène van den Boorn voorzitter

1906

eerste concours te Gulpen

 o.l.v. dirigent Emile van de Boorn

1910

1924

Dhr. Emile van de Boorn dirigent

1910

Jubileumjaar gevierd met een groot internationaal concours voor harmonies en fanfares

1911

Bouw harmoniezaal, eigendom van de harmonie aan de Stationstraat in Gronsveld

1915

1935

Dhr.Spauwen voorzitter

1924

1936

Dhr.Devens dirigent

1935

100 jarig bestaansfeest

1935

1956

Dhr. Hautvast uit Bunde dirigent

1935

1946

Dhr. M van den Boorn voorzitter

1946

1952

Dhr. Spauwen voorzitter

1952

1958

Dhr. Smeets voorzitter en burgemeester

1956

1967

Dhr. Stalmeijer dirigent

1956

Oprichting supporters vereniging, initiatiefnemer

 Dhr. Lei Claessens (politie agent)

1958

Dhr. Jef Reintjes benoemd tot beschermheer

1958

1980

Jean Reijntjes voorzitter

1966

Oprichting drumband door Jo Thimister

1967

1977

Nico (Kolke) Ramaekers uit Heer dirigent

1977

1983

Dhr. Hensen uit Puth dirigent

1980

1999

Dhr. Harry van Hooren voorzitter (erevoorzitter)

1983

1986

Dhr. Van Buggenum dirigent

1986

1996

Michel Bergenhuizen dirigent, promotie naar ere afdeling.

1996

1997

Dhr. Roger Niese dirigent

1997

2006

Dhr. Loek Paulissen dirigent

1999

2004

Dhr. Jef Clermonts voorzitter (erevoorzitter)

1998

Oprichting leerlingen orkest

2004

Dhr. Jan Weling voorzitter

2006

2015

Dhr. Martijn Pepels dirigent

2009

Deelneme WMC Kerkrade harmonie orkest, eerste prijs 2e divisie

2010

175 jarig bestaansfeest. Sporthal ‘t Vroendel

2014

Harmonie orkest Limburgs kampioen te Roermond

2015

2016

Dhr. Leon Simons dirigent

2016

2017

Dhr. Michel Bergenhuizen, interim dirigent

2017

Dhr. Michel Bergenhuizen, dirigent